ثبت نام در سایت ورود به سایت
ایمیل نامحدود

ایمیل نامحدود

در بیشتر سایت ها برای ثبت نام آدرس ایمیل میخواهند ولی اگر شما نمیخواهید ایمیلتان را بدهید میتوانید با استفاده از این روش ها در ادامه  ایمیل به تعداد نامحدود و یکبار مصرف بگیرید:

۱. شما با استفاده از سایت http://temp-mail.org ایمیل نامحدود بسازید .

برای ایمیل جدید دکمه تغییر رو بزنید  رو بزنید و برای دیدن پیام ها دکمه

تازه کردن رو بزنید.

 

۲. شما با استفاده از ربات تلگرامی fakemailbot ایمیل نامحدود بسازید.

برای ساخت ایمیل generate/ رو بفرستید و برای دیدن ایمیل های ساخته شده id/ رو بفرستید.